Image
Image
Image

Çevre & Güvenlik & Sağlık Yönetimi

Sıfır Kaza" politikası Titaş için hem bir hedef hem de başarı dır. Titaş sürekli ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için ENKA'nın kapsamlı Çevre, Güvenlik, Sağlık ve Sosyal (ÇGS&S) politikasını uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle oluşabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir.

BÜTÜN KAZALAR ÖNLENEBİLİR olduğu için bütün faaliyetlerimizde “Sıfır Kaza” hedefini sürdürmekteyiz; çalışanlarımız ve paydaşlarımız da bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Şirket Yönetimi, hiçbir şeyin çalışan ve paydaşlarımız için bu hedeften ödün vermeye sebep olamayacağına inanmakta ve bu hedefe ulaştıracak girişimleri ve çabaları güçlü bir şekilde desteklemekte ve takdir etmektedir.

2017 yılı sonunda Titaş, SCPX Projesini 1.192 iş gününde 1.151.832 kazasız çalışma saati ile tamamlanmıştır.

Titaş’ın nihai hedefi olan “Sıfır Kaza”ya ulaşmak için:

  • Şirket Yönetimi tarafından "özü sözü bir olmak" ve "örnek teşkil etmek" suretiyle güçlü bir taahhüt sergilenmektedir.
  • Proje planlamasından itibaren etkili ve gerekli ÇGS&S eğitim paketleri verilmektedir.
  • "İnsan" ve "çevre" odaklı proaktif ÇGS&S programları uygulanmaktadır.
  • Çalışanların katılımı; konu iş güvenliğine geldiğinde tüm Titaş Çalışanları "çekinmeden" konuşmaya yetkilidir.
Image