Etik & Uyum

Biz, Titaş içerisinde aldığımız her kararın ve sergilediğimiz her davranışın, Titaş’ın temel değerleri ile uyumlu olabilmesi için çalışır ve bu anlamda gereken çalışma kültürünü korumayı hedefleriz.

Titaş Çalışanları, günlük olarak gerçekleştirdikleri süreçlerde; şirket içerisinde tanımlanmış politikalara, standartlara, prosedürlere ve özümsenmiş gereksinimlere uymak zorundadır.

Şirket Yöneticilerimiz, sergiledikleri davranışların, doğru bir rol model olabilmek için, önemli bir paya sahip olduğunu bilirler. Bu Yöneticiler, sorumlu oldukları süreçlerde yapılan iş planlarının ve gerçekleştirilen aktivitelerin, tanımlanan gereksinimlerle uyumlu olması için çalışırlar.

Şirket genelinde kullanılan "İş Yürütme Kuralları", çalışan personelin, gerçekleştirdikleri aktivitelerde, tanımlanmış şirket vizyon ve değerlerini, pratiğe dökmelerine yardımcı olur. ENKA “İş Yürütme Kuralları”, şirket genelinde uyulması gereken temel kural, ilke ve davranış şekillerini ve standartları tanımlar ve çalışanların bunlara nasıl uymaları gerektiği konusunda yönlendirir.

Bizimle birlikte çalışan tedarikçilerin de, yukarıda anlatılan kuralları anlamalarını ve bu kurallara uyarak çalışmalarını bekliyoruz. Bu minvalde, firmalarla imzalamış olduğumuz kontratlarda, bu gereksinimi belirtiyor, firmaların ve çalışanlarının ENKA “İş Yürütme Kuralları” çerçevesinde aktivitelerini gerçekleştirmeleri gerektiğini istiyoruz.