Misyon & Vizyon & Değerler

Vizyon ve Değerler
Titaş vizyonu müşterilerimize komple çözümler sunmaktır. Bunu yaparken çalışanlarımızın bireysel potansiyelini teşvik ederken aynı zamanda çevre ve topluma karşı sorumlu hareket etmektedir. Titaş vizyonu ve değerleri, gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında, istihdamdan işletmeye kadar her şeyi belirler.

Toplumun İyi Bir Üyesi Olmak
Yurtiçinde ve yurtdışında inşaat ve de endüstriyel, ticari ve altyapı tesislerinin işletilmesinde yüklenici ve / veya alt yüklenici olarak hareket etmekte olan Titaş’ın misyonu, sürekli çalışmakta olduğu topluluklara dahil olmayı ve katkısını arttırmayı gerektirmektedir. Sosyal etki yönetimi, projenin amaçlanan ve istenmeyen sosyal sonuçlarınım belirlenmesi, izlenmesi ve yönetilmesi sürecini kapsar. Titaş’ın hedefi, daha sürdürülebilir ve adil bir ortam meydana getirmektir.

Çalışanlar
TİTAŞ tüm ofis ve şantiyelerinde, en yeni iş politikalarını olarak benimser ve çalışanlarının güncel, rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda şirketin hedeflerine ulaşması için çalışma koşulları sağlar. Yüksek vasıflı personel ve işgücünün, en önemli rekabet avantajlarından biri olduğu, Titaş’ın sarsılmaz bir inancıdır. Ayrıca eğitim bireylerin performansının artırılmasında önemli bir unsur olduğunu kabul etmesi, ENKA, Titaş ve işverenlerin gurur duyabileceği başarılı projelere dönüşeceğinin göstergesidir.